Session of Mistress Emma

(English version of)

Session of Mistress Emma

IMPROVE, IMPROVE & IMPROVE

It is Sunday now and so more than 4 days since I met Mylady. Four days have gone by but I had no other option then to remember our session every day. My whole body is covered with blue stains, stripes from the whips and I feel the pain in my penis still today.

I am my Mistress’ number 1 slave and I am extremely proud to be that number 1 on her list. But Mylady was not that satisfied with me. For her birthday, I promised her a session with a totally free hand: do whatever you please and I will go along. I need to be honest! I couldn’t deliver as she used a whip that brought me to my knees almost immediately and I used the safeword very quickly to end the incredible pain. Well, you can imagine Mylady called me back. She wanted to discuss this with me and as she demands continuous improvement, she demanded a new session where I should deliver.

I was so optimistic when I came into Mylady’s studio. I had complied with her last order and I was wearing the chastity I had to put on some nights earlier. I polished the brass ownership tag and I bought Mylady a small sweet gift. Everything ok for a perfect relaxed night but little did I know. My Mistress’ intention was totally different.

Well Mylady told me she indeed was a bit disappointed with the easy way out last time and she had some great ideas to teach me how to improve. She started with some extreme nipple electro torture and by God, that was so painful. “Slave, you need to achieve level 5. If not, I had some other slaves here that already reached level 6 and perhaps they can be my new number one slave” she said. And with her guidance and with some small breaks I finally made it to the level 5. It was so painful, I was afraid of passing out but every time she just stopped and went back to business.

Mylady opened a bottle and only later she told me this was a popper, to make me more relaxed and accept more pain and so she restarted the electro. Not only on my nipples but also on my balls and penis. I cannot remember being in such pain but the idea of losing my status was just enough to make me cope. And finally, it stopped. Mylady told me she was ok, but not completely happy. She announced I had to come back for more training. Other slaves take the pain much better, she said again, perhaps I must reconsider. I almost panicked and I felt tears in my eyes. Why was she so hard on me? Well I suppose I know the answer myself. Being number one is all about pleasing her. She gives, you take. If she orders, you obey. When she demands, you provide. No other options are available.

She then tied me to the cross and after that she started beating me with all kind of whips. I stood up to the task. Now I will show her and after every beating I thanked her for another chance to show her I am improving. “I am surprised, slave” she whispered in my ear, “this you take very well”. You can imagine it made me happy and I straightened my back and took more, much more.

The next moment she stepped up telling me she would use the whip that brought me down last time again. Ok, I was scared but I wanted to show her my dedication so much I took all the beating and she continued, went on hitting me over and over again. And I? I stood up and took it all and then she stopped and looked at my body. “Wow”, was her reaction, “this really makes me proud slave. You took a lot, a whole lot and this is what I call improvement”.

You can imagine I was so happy I could serve her this well! She then granted me the privilege of licking her boots, massaging her toes, licking her feet and finally she granted me the highest reward a slave can have: an orgasm. And guess what? She did it on me and this I think is more than a slave can ask for.

I now understand better again why I must work harder and harder. Thanks, Mylady for such valuable lessons and I will learn every day from your guidance and become a better slave than I was. I will improve, just like you order, just like you expect.  I will prove you as much as needed I am your number 1 slave.

(Nederlandse versie:)

Sessie van Meesteres Emma

VERBETER, VERBETER & VERBETER

Het is zondagavond en dus is het al meer dan vier dagen geleden dat ik Mylady ontmoette. Vier dagen zijn voorbijgegaan waarin ik werkelijk geen andere keuze had dan onze sessie elke dag opnieuw te beleven. Mijn hele lichaam is overdekt met blauwe plekken, strepen van de zwepen en ik voel de pijn in mijn penis nog steeds.

Ik ben mijn Meesteres haar nummer 1 slaaf en natuurlijk ben ik daar erg trots op.  Maar Mylady was niet zo tevreden met mij de laatste keer. Voor haar verjaardag beloofde ik haar een sessie waarin zij volledig vrije hand zou hebben. Doe maar wat u leuk vindt Mylady en ik accepteer alles. Maar ik moet eerlijk zijn! Ik maakte niet waar wat ik beloofd had. Zij gebruikte een zweep die mij bijna onmiddellijk op mijn knieën bracht.  Het safeword kwam dan ook heel snel om een einde aan de pijn te maken. Niet moeilijk te geloven dat zij mij terug wilde zien. Zo’n slappe houding moet besproken worden en omdat mijn Meesteres continue verbetering van haar slaven eist ging ik terug voor een nieuwe sessie waarin ik wel mijn belofte zou waarmaken.

Ik was goed gemutst en erg optimistisch toen ik bij Mylady haar studio kwam. Ik had haar laatste opdracht goed uitgevoerd. De peniskooi, die ik een paar dagen eerder om mocht doen, zat mooi strak om mijn scrotum. De messing eigenaarspenning had ik mooi glanzend gepoetst en ik had een kleine lekkernij van marsepein gekocht. Alles gereed voor een perfecte rustige relaxte sessie maar ik had niet kunnen bevroeden dat mijn Meesteres Emma hele andere intenties voor deze avond had.

Mylady verteld mij dat zij inderdaad erg teleurgesteld was in de gemakkelijke manier waarop ik mij er de vorige keer van af gemaakt had. Zij had een paar uitstekende ideeën voor deze sessie, ideeën die mij zouden laten zien hoe ik echt kon verbeteren als slaaf. Mijn Meesteres ging van start met extreme nippel-elektro-marteling.  Mijn God was wat dat pijnlijk. “Slaaf, jij moet minimaal niveau 5 bereiken. Zo niet, ik heb al slaven gehad die niveau 6 behaald hebben en misschien kunnen zij ook wel mijn nummer 1 worden” zei zij.  En met haar hulp en met wat kleine pauzes tussendoor wist ik uiteindelijk het vijfde niveau te halen. Het was zo pijnlijk dat ik af en toe het idee had dat ik flauw zou vallen. Maar iedere keer stopte zij heel even en daarna ging zij door tot zij tevreden was.

Op een gegeven moment opende zij een flesje waarvan zij later vertelde dat dit poppers waren. Hiermee moest ik wat rustiger worden en vooral nog meer pijn aankunnen. En zo ging zij verder, niet alleen met elektro op mijn nippels maar ook op mijn ballen en penis. Ik kan mij niet herinneren ooit zoveel pijn te hebben gevoeld.  Maar de idee dat ik mijn status zou verliezen was net voldoende stimulans verder te gaan en het te aanvaarden. Gelukkig kwam daar het moment dat het stopte. Mylady vertelde mij dat zij voor dit moment tevreden was maar dat ik terug moet komen voor extra training om haar echt gelukkig te maken. Andere slaven accepteren pijn veel beter, zei zij opnieuw. Misschien moet ik toch nog eens over jouw status nadenken. Ik raakte bijna in paniek en ik voelde tranen in mijn ogen. Waarom was zij zo streng?  Maar eigenlijk wist ik het antwoord zelf al. Nummer 1 zijn gaat alleen om haar, om haar plezier. Zij geeft, jij neemt het aan. Als zij een opdracht geeft dan voer jij die gehoorzaam uit. Als zij eisen stelt dan lever jij hetgeen zij verlangt. Geen andere opties zijn mogelijk, alles draait om haar.

Mylady maakt mij vast aan het kruis en zij begon mij te slaan met allerlei zwepen. Ik stond rechtop en deed wat ik moest doen. Nu zou ik haar eens laten zien wat ik waard ben. Na iedere serie klappen dankte ik haar hartelijk voor de les, voor de kans beter te worden. “Ik ben verrast slaaf” zij fluisterde in mijn oor, “deze afranseling neem jij erg goed”. Niet lastig je voor te stellen dat ik mij erg gelukkig voelde en ik rechtte nogmaals mijn rug en accepteerde meer, veel meer.

Het volgende moment voelde ik haar gezicht vlak bij het mijne en zij vertelde mij dat zij nu de zweep, een ketting eigenlijk, zou gebruiken waardoor ik de vorige keer zo snel op moest geven. Ok, ik was echt wel bang maar ik wilde haar zo graag laten zien hoezeer ik mij voor haar wilde inspannen dat ik ook deze afranseling over mij heen liet komen.  Zij ging verder, sloeg mij harder en harder en ik accepteerde alles, elke klap en dankte haar opnieuw. Zij stopte en keek naar mijn lichaam. “Wow”, was haar reactie, “dit maakt mij echt heel erg trots slaaf. Jij kon dit goed handelen en dat is nu precies wat ik bedoel met verbeteren”.

Overgelukkig voel jij je dan als slaaf. Ik was zo blij dat ik haar goed had gediend! En vervolgens kreeg ik een groot privilege van Mylady. Ik mocht haar laarzen likken, haar voeten masseren, haar tenen zuigen en uiteindelijk kreeg ik het grootste privilege dat een slaaf kan krijgen: een orgasme. En wat denk je? Zij masturbeerde mij tot ik heerlijk klaarkwam, wat kun je als slaaf nog meer wensen.

Ik begrijp nu nog beter dat ik steeds harder moet werken voor haar. Dank u Mylady voor zulke waardevolle lessen. Ik zal elke dag van uw begeleiding leren en u zult merken dat ik een betere slaaf word dan ik ben geweest. Ik zal zoveel verbeteren als nodig is om uw nummer 1 te blijven!